Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek marketingonderzoek

1500 termen verklaard en systematisch gerangschikt
Minden, J.J.R. van
Amstelveen: Psycom, 1981
ISBN: 909002456
Pagina's: xxxxiii + 159

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 09.01.02 053
- Technische Universiteit Eindhoven: WBF 81 MIN


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, organisatie van ondernemingen
taal: Engels, Nederlands
ordening: systematisch
taal termen: Nederlands
register: ja
registertype: alfabetisch