Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Terminologie van oppervlakten en inhouden

's-Gravenhage: Nederlands normalisatie instituut, 1962
Reeks: Nederlandse norm
Reeksnummer: NEN 2320
Pagina's: 32

Vindplaats(en)
- Universiteit Utrecht: 992444


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: kennis, metrologie
taal: Nederlands