Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Watertaal : de mooiste watertaal, gebruikt op zoet-, zout-, bad-, binnen- en zeewater, en verklaard voor landrotten, walslurpen, zeeschuimers en zoetwatermatrozen

Smit, Erik & Smit, Mirjam
Haarlem: Hollandia, 2002
ISBN: 90-6410-368-2
Pagina's: 95

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: Letteren Bibliotheek P.C. Hoofthuis113: NED NT'276.5/.6 (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Nederlands
register: ja