Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

'Oh, u bedoelt dat ik een hoge bloeddruk heb'

over het uitleggen van medische vaktermen in arts-patiëntgesprekken
Teunissen, Mariëtte & Jacobs, Geert
Den Haag: Sdu Uitgevers, 2000
Reeks: Over de grenzen van de taalbeheersing : bijdragen over taal en communicatie gepresenteerd op het VIOT-congres van december 1999 aan de Technische Univ
Van : 427 tot 439

Vindplaats(en)
- Academia Belgica


publicatietype: terminologieleer
onderwerpsindeling: biomedische wetenschappen, geneeskunde
taal: Nederlands