Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Visserstaal in Overijssel

Heeroma, Klaas Hanzen
: , 1973
ISBN: 0012-6209
Reeks: Driemaandelijksche bladen
Reeksnummer: 25/1
Van : 59 tot 64

Vindplaats(en)
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 911.1 VV 2220


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , visserij
taal: Nederlands