Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Verpakking : zakken : soorten, termen en definities en viertalige woordenlijst (D, E, F, Nl)

Packaging : sacks : types, vocabulary and quadrilingual list of equivalent terms (D, E, F, Nl)
Normcommissie 345 93
Delft: NNI, Nederlands normalisatie-instituut, 2000
Reeks: Nederlandse norm
Reeksnummer: NEN 6590
Pagina's: 20

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Eindhoven


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: techniek , verpakking, opslag en distributie
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands
ordening: hiërarchisch
taal termen: Engels, Frans, Nederlands
register: ja
registertype: alfabetisch