Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Een analyse van management en de corresponderende Nederlandstalige terminologie

Cauwenbergh, A. Van & Robaeys, N. Van
Antwerpen: UFSIA. Studiecentrum voor economisch en sociaal onderzoek, 1974
Reeks: UFSIA. SESO. /Werknota's
Reeksnummer: 7428
Pagina's: 38

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen: UFSIAseso/r7428


publicatietype: terminologieleer
onderwerpsindeling: huishoudwetenschap , menselijke behoeften
taal: Nederlands