Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek van de Limburgse dialecten

1: Agrarische terminologie. 6: Boerderij, bedrijfsgebouwen
Kruijsen, Joep & Kokkelmans, J.
Assen: Van Gorcum, 1995
ISBN: 9023230094
Pagina's: 162

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Nederlands