Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Meertalig militair woordenboek

Nederlands-diverse vreemde talen
Dorrestijn, L.J.J.
Breda: Koninklijke Militaire Academie, Faculteit Militaire Bedrijfskunde, Kennis & Onderzoekscentrum, 2000
Pagina's: 198

Vindplaats(en)
- Koninklijke Militaire Academie: KMA 57 N175 D1 NSL (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: krijgskunde en militaire techniek , techniek
taal: Nederlands