Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Juridisch woordenboek Nederlands-Fries

met een index Fries-Nederlands
Duijff, Pieter
Leeuwarden & Groningen: Fryske Akademy & Nijhoff, 2000
ISBN: 9068905716
Reeks: Fryske Akademy
Reeksnummer: 905
Pagina's: 677

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: Juridische Faculteit Bibliotheek184: W.100 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Nederlands