Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Indonesisch-Nederlands juridisch woordenboek

Leiden: Centre for International Legal Cooperation, 1999

Vindplaats(en)
- Rijksuniversiteit Groningen: Bibliotheek Juridische Faculteit i421 NASLAG 2.1 Indon (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Indonesisch, Nederlands