Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elsevier's legal dictionary

in English, German, French, Dutch and Spanish
Hoof, D.C. Van & Verbruggen, D. & Stoll, C.H.
Amsterdam: Elsevier, 2001
ISBN: 0444817859
Pagina's: ix + 1420

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 09.01 VI 001 /
- Vrije Universiteit Amsterdam: TA.14884.e: 45PP2799 EW4 JUR (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans