Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenschatonderzoek ten behoeve van vier vakopleidingen in de grafische bedrijfstak

systematische lexicale distributie in domeintaal
Sijpesteijn, Bregje Kaars
Delft: Eburon, 1995
Reeks: Artikelen van de tweede sociolinguistische conferentie
Van : 331 tot 344

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologieleer
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Nederlands