Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Juridische woordenlijst Nederlands-Arabisch

Custers, M.H.
Maastricht: Hogeschool Maastricht, Oriental Room, 1996
Pagina's: 177

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: LZ RECHT 01a ARA (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Arabisch, Nederlands