Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Economische woordenlijst Nederlands-Arabisch

Custers, M.H.
Maastricht: Hogeschool Maastricht, Oriental Room, 1996
Reeks: Publikatie van de Oriental Room
Reeksnummer: 2
Pagina's: 139

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 5117508 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Arabisch, Nederlands