Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Zeemans lexicon

woord en woordbetekenis bij Michiel de Ruyter
Koelmans, Leendert
Zutphen: Walburg pers, 1997
ISBN: 9060119711
Pagina's: xvi + 186

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: Letteren Bibliotheek P.C. Hoofthuis"113: NED NT'06""16"" (niet uitleenbaar)"


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Nederlands