Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Legertaal

Koning Gans, M.J. de
: ,
ISBN: 0165-7828
Reeks: Onze taal : maandblad van het Genootschap Onze Taal
Reeksnummer: 64/7-8
Van : 184 tot 185

Vindplaats(en)
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 832 VV 2449


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: krijgskunde en militaire techniek , techniek
taal: Nederlands