Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Werkendamse terminologie

Westerhout, Thomas
: , 1994
ISBN: 1386-9922
Reeks: Mededelingenblad van de Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a.
Reeksnummer: 3/1
Van : 31 tot 37

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: TD 4212 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, geschiedenis
taal: Nederlands