Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Vaktermen uit de dijkbouw in oude notulen van de polder Schouwen

Kuipers, Sjirk Frans
: , 1994
ISBN: 0166-8757
Reeks: Mededelingenblad van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland
Reeksnummer: 31/81
Van : 515 tot 517

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: TD 1064 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: civiele techniek , techniek
taal: Nederlands