Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Termen uit het kerkelijk leven van de late Middeleeuwen

Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van & Mertens, Thomas Felix Constantijn
Amsterdam: Prometheus, 1993
Van : 341 tot 359

Vindplaats(en)
- Augustijns Historisch Instituut: H.MB.398/101


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, geschiedenis , religie
taal: Nederlands