Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elsevier's dictionary of amplification, modulation, reception and transmission, in six languages

English/American, French, Spanish, Italian, Dutch and German
Clason, W.E.
Amsterdam: Elsevier, 1960
UDC: 030.8
Pagina's: 804

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Magazijn Exacte Wetenschappen: A17959/1960
- Technische Universiteit Eindhoven: ACE 60 ELS


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: techniek , telecommunicatietechniek
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans
ordening: alfabetisch
taal termen: Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans
register: ja
registertype: alfabetisch