Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Grafische begrippen van A tot Z

Horst, Peter J. van der
's-Gravenhage: SDU Uitgeverij Koninginnegracht, 1993
Reeks: Redactiew©¦zer: praktische handleiding voor het taalkundig en typografisch verzorgen van teksten
Van : 182 tot 189

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: kennis, reprografie en drukkunst
taal: Nederlands