Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Ut musica poesis

muziektermen in de literaire kritiek
Vis, Georgius Joseph
: , 1992
ISBN: 0038-7479
Reeks: Spiegel der letteren : tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap
Reeksnummer: 34/2
Van : 123 tot 137

Vindplaats(en)
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 850.2 VV 2378 WNU (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: kunst , muziek
taal: Nederlands