Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Een vertaalslag in Vlaanderen

culinaire termen in het Nederlands
Haeseryn, René
: , 1991
ISBN: 0165-7828
Reeks: Onze taal : maandblad van het Genootschap Onze Taal
Reeksnummer: 60/5
Van : 14 tot 15

Vindplaats(en)
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 832 VV 2449


publicatietype: terminologieleer
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur , techniek , voedseltechnologie
taal: Nederlands