Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Leenwoorden in de technische vakterminologie

Vandepitte, Daniel
Brussel: Vereniging Algemeen Nederlands, 1989
Reeks: Vakterminologie in het Nederlands: handelingen van het derde Nederlands Taalcongres van de VAN
Van : 43 tot 55

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologieleer
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur , techniek
taal: Nederlands