Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elsevier's dictionary of ports and shipping in seven languages

English, French, Spanish, Italian, Portuguese, Dutch, and German
Tuin, Johannes Dirk van der & Newman, Daniel L.
Amsterdam: Elsevier, 1993
ISBN: 0444895426
Pagina's: 368

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 9.1 214
- Technische Universiteit Delft: 10423340


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans