Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Handelstaal en economische vakterminologie

Ritter, Pierre Henri
: , 1942
Reeks: Nederlands talenblad : Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans (esperanto), Lat©¦n, (Russisch)
Reeksnummer: 4/11
Van : 161 tot 162

Vindplaats(en)
- Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer: V.765


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Nederlands