Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Scheepstermen in onze taal

Wijnand, Joh.Chr.
: , 1942
Reeks: Hamer : uitgave voor de Volksche Werkgemeenschap
Reeksnummer: 3/2
Van : 14 tot 15

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM Y 5327 (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Nederlands