Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Uit de taal van het landbouwbedrijf in de Zwalmstreek

Durme, Luc Van
: , 1989

Vindplaats(en)
- Rijksuniversiteit Gent: L :L17.III03.020


publicatietype: terminologieleer
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Nederlands