Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Afkortingen bij de overheid

A.J. Carpaij
's-Gravenhage: SDU, 1990
ISBN: 90-12-06471-6
Pagina's: 174

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 08.01.05 244 /
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 046-carp


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, politieke instellingen en organisaties
taal: Nederlands