Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elsevier's dictionary of nuclear science and technology in six languages

English/American-French-Spanish-Italian-Dutch and German
Clason, W.E.
Amsterdam: Elsevier Scientific, 1970
ISBN: 044440810X
Pagina's: viii + 787

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 9.1 100 /
- Universiteit van Amsterdam: UB Informatiecentrum: 621.48 R (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: kernfysica , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans