Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Vademecum

Amerikaans-Nederlandse verklarende woordenlijst voor U.S.A.-filatelie
Heemskerk: Studiegroep U.S.A.-Canada, 1980
Reeks: Publicatie / Studiegroep U.S.A.-Canada
Reeksnummer: 2
Pagina's: 124

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 2005152 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: kunst
taal: Engels, Nederlands