Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Afkortingen voluit

verklaring van veelgebruikte afkortingen op sociaal-economisch terrein
's-Gravenhage: VNO-NCW, 1996
Editie: 3
Pagina's: 48

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 2121474 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: afkortingen
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie , sociologie
taal: Nederlands