Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Zestalig autotoeristisch woordenboek

Wilrijk: Stappaerts, 1981
Pagina's: 123

Vindplaats(en)
- Haagse Hogeschool: 657.1/ZEST
- LESSIUS Vertaler Tolk: 9.1 87


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: menselijke behoeften , toerisme en reizen
taal: Nederlands