Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

De vaktaal van de logopedist

Meyere, Pol De & Damste, Pieter Helbert
: , 1984
ISBN: 0304-4971
Reeks: T©¦dschrift voor logopedie en audiologie
Reeksnummer: 14/2
Van : 78 tot 88

Vindplaats(en)
- Universiteit Utrecht: 800 000752397 (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: biomedische wetenschappen, sociale geneeskunde en gezondheidszorg
taal: Nederlands