Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Boeiende staalkaart van boerentermen in Achterhoek en Lijmers

Stork, G.J.B.
: , 1978
ISBN: 0166-2457
Reeks: Gelderland nu
Reeksnummer: 9/2
Van : 24 tot 25

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM V.V. 7840 (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal termen: Nederlands