Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

De dialectbenamingen voor de onderdelen van de boerderij

Hesselink-van der Riet, M.L.M. & Booijink, H.B.
Utrecht: Matrijs, 1984
Van : 75 tot 93

Vindplaats(en)


publicatietype: nomenclatuurlijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Nederlands