Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Automatische gegevensverwerking

deel 11: besturings-, invoer-, uitvoer- en rekenapparatuur
Normcommissie 380 97 "Automatische gegevensverwerking"
Delft: NNI, Nederlands normalisatie-instituut, 1983
Pagina's: 19

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: computerkunde , kennis
taal: Engels, Frans, Nederlands
ordening: systematisch
taal termen: Frans, Nederlands
taal definities: Frans
register: ja
registertype: alfabetisch