Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Nederlandse vakterminologie en lexicografie

culinaire termen
Haeseryn, R.
: , 1980
Reeks: Nederlands van nu
Reeksnummer: 28/4
Van : 117 tot
Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: Letteren Bibliotheek P.C. Hoofthuis113: NED Tijdschrift (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: techniek , voedseltechnologie
taal: Nederlands