Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lijst van woorden en uitdrukkingen ten behoeve van het ambtelijk verkeer (Nederlands-Frans)

Rookhuijzen, H. van
Rijswijk: Instituut voor Bestuurswetenschappen, 1969
Editie: 2
Pagina's: iii + 55

Vindplaats(en)
- K.U.Brussel (KUB): 34 BB ROOK 1969
- Vrije Universiteit Amsterdam: RB.05025.-


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Frans, Nederlands