Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Heraldische woordenlijst

Nederlands - Frans - Engels - Duits - Afrikaans
Pama, Cornelis
Leiden: Brill, 1961
Reeks: Rietstap's handboek der wapenkunde
Van : 293 tot 343

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, geschiedenis
taal: Afrikaans, Duits, Engels, Frans, Nederlands