Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Zeevaarttaal

Lathouder, H.A. de
: , 1978
ISBN: 0165-7828
Reeks: Onze taal : maandblad van het Genootschap Onze Taal
Reeksnummer: 47/10
Van : 75 tot 77

Vindplaats(en)
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 832 VV 2449


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Nederlands