Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Landbouwtermen in Gemert

Boom, M.G.J. van den & Vos, W.J.
: , 1966
ISBN: 0166-2473
Reeks: Gemerts heem
Reeksnummer: 23
Van : 9 tot 11

Vindplaats(en)
- Universiteit van Tilburg: T 07412 (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Nederlands