Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Glossarium van de ambts- en/of rechtstaal gebezigd in Peelland, afd. 1-2

Emstede, Emile Jean Theodore Antoine Marie van
: , 1968
Reeks: Varia Peellandiae historiae : ex fontibus
Reeksnummer: 5
Van : 1 tot 172

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM V.V. 1863 (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Nederlands