Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Anthroponymische terminologie

Buitenhuis, H.
: , 1969
ISBN: 0167-5257
Reeks: Naamkunde : mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam
Reeksnummer: 1
Van : 84 tot 98

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM V.V. 7203 (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele antropologie , culturele en sociale wetenschappen
taal: Nederlands