Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Aardrijkskundige termen in Nederland en Vlaanderen

eindverslag van een vervolgonderzoek betreffende het uiteenlopend gebruik van aardrijkskundige termen in Nederland en Vlaanderen
Beylsmit, Vera & Voorde, Helga Vande
Utrecht & Antwerpen: s.n., 1985
Pagina's: 119

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Magazijn Exacte Wetenschappen: B62386
- Open Universiteit Nederland Media Centrum: 23435


publicatietype: terminologieleer
onderwerpsindeling: geografie , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Nederlands