Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Plantkundige benamingen

Johannes Boersma
Ljouwert: Fryske Akademy, 1984
Pagina's: 36

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: ND 1986/40491 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: nomenclatuurlijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , plantkunde
taal: Nederlands