Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Aardrijkskundige termen in Nederland en Vlaanderen

eindverslag van een voorlopige inventarisatie van het uiteenlopend gebruik van aardrijkskundige termen in Nederlandse en Vlaamse schoolboeken voor het secundair onderwijs
Smeets, Lody
Utrecht: Het Informatie- en Documentatiecentrum voor de Geografie van Nederland, 1983
Pagina's: ii + 52

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM Br. 4 H s 12 (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: geografie , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Nederlands