Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Nederlands-Engels woordenboek voor landbouwwetenschappen

Huitenga, Theo
Leiden: Nederlandsche Uitgeversmaatschappij, 1976
ISBN: 9061100488
Pagina's: 600

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 9.1.2 / 3
- Technische Universiteit Eindhoven: ABC 76 HUI (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Engels, Nederlands
taal definities: Nederlands