Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Universitaire terminologie

Academici en academische graden
Pauwels, Jan Lodewijk
: , 1967
UDC: 378.4 <038>
Reeks: Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde
Reeksnummer: 1967/5-8
Van : 307 tot 316

Vindplaats(en)
- K.U. Leuven Centrale Bibliotheek Tabularium: 378.4 (038)
- Universiteit van Amsterdam: UBM V.V. 8023 (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: onderwijs
taal: Nederlands